Фундація імені В’ячеслава Липинського
LYPYNSKY FOUNDATION
home   articles   personalities   contact   BOOKS

 

 

Preface (Read the Book. Читати.)

This special issue of Harvard Ukrainian Studies (HUS), devoted to the political and social ideas of Vjačeslav Lypyns’kyj, is the culmination of a cooperative effort by the Ukrainian Research Institute of Harvard University and the W. K. Lypynsky East European Research Institute of Philadelphia. In 1982 the two institutes jointly sponsored two scholarly conferences marking the centennial of the birth of Vjačeslav Lypyns’kyj (1882-1931). The first V. Lypyns’kyj Centennial Conference took place at Harvard University on 22-23 October 1982. Participants included Omeljan Pritsak (Harvard University), Marian Kamil Dziewanowski (University of Wisconsin at Milwaukee), Lew R. Bilas (Hamburg), Alexander J. Motyl (Columbia University), Iwan Korowytsky (W. K. Lypynsky Institute), Olga Andriew- sky (Harvard University), Frank E. Sysyn (Harvard University), Wsevolod W. Isajiw (University of Toronto), Jarosław Pelenski (University of Iowa), Ivan L. Rudnytsky (University of Alberta), and Eugene Zyblikewycz ( W. K. Lypynsky Institute). Six of the participants (O. Pritsak, F. Sysyn, W. Isajiw, J. Pelenski, I. Korowytsky, E. Zyblikewycz) presented Ukrainian-language versions of their papers at the second V. Lypyns’kyj Centennial Conference, organized by Jarosław Pelenski, which was held at the Ukrainian Institute of America in New York, 18 December 1982. Funding for both conferences was provided by the W. K. Lypynsky Institute.

From the outset it was planned that the proceedings of the conference would be published, and that Ivan L. Rudnytsky, who together with Frank E. Sysyn organized the first conference, would be their editor. Professor Rudnytsky made a preliminary agreement for the publication of the conference papers as an issue of HUS. Following his untimely death in 1984, the HUS editors asked me to assume responsibility for editing this special issue of the journal based on the conference proceedings. Because several of the conference papers were not submitted to HUS for publication, I developed a new conception for the issue centered on the theme of Lypyns’kyj’s political and social ideas. Together with the journal’s editors, I decided that its contents would comprise four parts: (1) articles based on the conference proceedings; (2) selected, previously unpublished, writings by V. Lypyns’kyj; (3) selected studies and publicistic writings about him; (4) biobibliographical materials.

I express my gratitude to the Ukrainian Research Institute of Harvard University and its directors, Omeljan Pritsak and Ihor Sevčenko, as well as to the W. K. Lypynsky Institute and its president, Eugene Zyblikewycz, for organizing and supporting the Lypyns’kyj Centennial Conferences and the appearance of this special issue of HUS. Special thanks are due to the Board of Directors of the Lypynsky Institute for making available the texts by Lypyns’kyj published here for the first time. A generous subsidy toward publication of this issue was provided by the J. Kurdydyk Trust of the Ukrainian Studies Fund. Financial support has also been provided by the W. K. Lypynsky Institute, in the form of a limited commemorative edition. I am indebted to Uliana Pasicznyk for her editorial work. Janusz Duzin- kiewicz of the University of Iowa and Bohdan A. Struminsky and Paulina Lewin of Harvard University provided much appreciated technical help. Finally, I thank my wife, Christina Pelenski, for her support.

Jarosław Pelenski 
guest editor

 

 

ПЕРЕДМОВА (Read the Book. Читати.)

Повернення українському читачеві наукової і публіцистичної спадщини Вячеслава Липинського (1882-1931) ­— подія переломного значення для розвитку новітньої української історіографії і політології, де він відповідно був засновником державницького і консервативного напрямків.

В’ячеслав Липинський вирішував принагідно до умов свого часу увесь комплекс проблем, які не дістали свого вивчення в українській науці. Це, насамперед, створення власної теорії української державності, дослідження історичних етапів її становлення в контексті зовнішньополітичних відносин України з іншими народами і країнами, соціальної, національної і територіальної диференціації українського народу, визначення типів його ментальності, різноманітних, найбільш прийнятних і сприятливих для України як незалежної держави зовнішньополітичних блоків у контексті геополітики, і інші.

В’ячеслав Липинський був першим українським політологом і істориком, який здійснив науковий систематичний аналіз таких складних категорій політичної науки як еліти і політична культура стосовно українського ґрунту. Викладене у його праці “Листи до братів-хліборобів” та інших працях власне розуміння політичної культури в органічному взаємозв’язку з розробкою проблем функціонування еліт в Україні і постання монархічної гетьманської держави є значним внеском у розвиток світової політичної теорії взагалі і української політології як науки, зокрема.

Різноманітним аспектам дослідження вищезазначених проблем у творчості Б. Липинського і була присвячена перша в Україні міжнародна наукова конференція “В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина і сучасна Україна”, проведена 2-6 червня 1992 року в Києві, Луцьку і Кременці до 110-ої річниці від дня народження вченого, яка стала своєрідним продовженням на українському ґрунті міжнародної наукової конференції, присвяченої В. Липинському, що відбулася у Гарвардському університеті (США) 1982 року, збірник матеріалів якої під заголовком “The Political and Social Ideas of Vjačeslav Lypyns‘kyj” за редакцією Я. Пеленського вийшов друком у 1985 р. як окреме число “Harvard Ukrainian Studies”, а також окремим виданням заходами Східноєвропейського дослідного інституту ім. В. Липинського у Філадельфії, США у 1988 р.

Матеріали пропонованого тут збірника, крім доповідей і повідомлень, виголошених у Києві і Луцьку, містять також спогади про В. Липинського і пропозиції для вшанування його пам’яті. Вперше в українській історіографії подаються щойно віднайдені “Матеріяли програми Української демократичної хліборобської партії”, підготовлені В.Липинським і видані в Лубнах 1917 року, а також майже невідомий його трактат “Універсалізм у хліборобській ідеології” (Прага, 1926), який існує лише у кількох примірниках.

Редакційна колегія

 

 

info@lypynskyfoundation.com